1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Maden sahalarının ruhsatlandırılması, gerekli izinlerin alınması, ocak yerlerinin tespiti ve projelendirilmesi, konkasör kurulumu, vb. alanında mühendislik hizmeti vermektedir.