Cemil Ağırman

2008 yılında Gazi Üniversitesi’den mezun olmuştur. Kamu ve özel sektörde nitelikli üstyapı ve altyapı projelerinde görev almıştır. Proje yönetimi, sözleşme yönetimi, uluslarası ihaleler ve FIDIC uygulamaları konusunda uzmandır.

Read more

Mustafa Albayrak

2006 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Özel sektörde nitelikli bir çok üstyapı projesini tamamlamıştır. Özel nitelikli kamu binaları, sanat merkezleri, kültür merkezleri, sağlık ve spor kompleksleri başta olmak üzere birçok projenin ihale aşamasında, yapım aşamasında bilfiil görev almıştır.

Read more

Cevat Ağırman

2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında endüstriyel tesisler, enerji santraller, fabrika binaları, üst yapılar başta olmak üzere muhtelif projelerde aktif olarak görev almıştır. Zayıf ve kuvvetli akım sistemleri, otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri alanında mühendislik hizmetleri vermektedir.

Read more