2006 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Özel sektörde nitelikli bir çok üstyapı projesini tamamlamıştır. Özel nitelikli kamu binaları, sanat merkezleri, kültür merkezleri, sağlık ve spor kompleksleri başta olmak üzere birçok projenin ihale aşamasında, yapım aşamasında bilfiil görev almıştır.