2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesinden mezun olmuştur. Üstyapı projelerinin havalandırma, ısıtma soğutma, yangın, sıhhı tesisat sistemlerinin projelendirilmesinde ve imalat uygulamalarında görev almıştır. Mekanik sistemlerin projelendirilmesi, ihale ve teklif süreçlerinin yürütülmes, malzeme ve ekipman seçimi, kontrol muayene ve kabul süreçlerinin yürütülmesi konularında uzmandır.