2018 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Harita ölçüm işleri, projelendirme ve aplikasyon işlerinin yapılmasında çalışmıştır.