Yapım İşleri

Yapım İşleriKamu binaları, özel nitelikli binalar, çelik yapılar, kanalizasyon, yağmursuyu ve içmesuyu hatları, bisiklet yolları, kuvvetli ve zayıf akım elektrik işleri, yenilenebilir enerji sistemleri, otomasyon işleri başta olmak üzere muhtelif inşaat, elektrik ve mekanik işlerin anahtar teslimi olacak şekilde yapılması.

Mühendislik HizmetleriBetonarme ve çelik yapıların projelendirilmesi, riskli yapıların muayenesi, enerji verimliliğinin tespiti ve kimlik belgesi verilmesi, yenilenebilir enerji çözümleri, raylı sistemler, otomasyon çözümleri başta olmak üzere muhtelif mühendislik çalışmalarının yapılması ve raporlanması.

Proje Yönetim

Proje Yönetimi ve Teknik DanışmanlıkYurtdışı ihale danışmanlığı, metraj, keşif, kesin hesap ve teklif dosyalarının hazırlanması, kontrolllük ve müşavirlik hizmetleri, satınalma yönetimi, süreç yönetimi, sözleşme yönetimi proje yönetimi alanlarında kapsamlı teknik danışmanlık hizmeti verilmesi.